Hot News :

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

     องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ