Hot News :
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563 09:06

ผลการประเมินแผนฯของ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในปีงบประมาณ 2562

ผลการประเมินแผนฯของ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในปีงบประมาณ 2562

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ