Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ต้อนรับคณะ พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) พันตรีนิรัญ คุณสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบุคคลากร พันตรีหญิงดวงใจ อินทรผดุง หัวหน้าฝ่ายข่าว ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลขะยูง และมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค โดยมีตัวแทนรับมอบ จำนวน ๓๐ ราย โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศรีสะเกษ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายธีระพงษ์ สุวรรณพันธ์ ประธานกองทุนฌาปนกิจขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ออกบริการรับแลกแต้มสะสมขยะเป็นพิษ เพื่อแลกเป็นของอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ในโครงการกองทุนฌาปณกิจขยะ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.39 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย พันตำรวจโทกิตติศักดิ์ คำเครื่อง รองผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภออุทุมพรพิสัย นายสุทร พลจันทึก ผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.สุรินทร์ นายสัมฤทธิ์ คำปุย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง นายวิเชียร บริบาล อดีตกำนันตำบลระแงง นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย นายธีระพงษ์ สุววรณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำขะยูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง พนักงานจ้าง และตัวแทนเกษตรกร ภายในพื้นที่ตำบลขะยูง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ข้าราขการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธีระพงษ์ สุวรรณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้ บ้านกลางหมู่ที่ ๔ มอบเครื่องยังชีพ พร้อมสำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระพงษ์ สุวรรณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง มอบหมายให้ นางสาวพิไลวรรณ บัวลา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นฐาน ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง สมัยวิสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2563
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ