Hot News :
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 15:43

ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลขะยูง และมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค โดยมีตัวแทนรับมอบ จำนวน ๓๐ ราย

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ต้อนรับคณะ พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) พันตรีนิรัญ คุณสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบุคคลากร พันตรีหญิงดวงใจ อินทรผดุง หัวหน้าฝ่ายข่าว ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลขะยูง และมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค โดยมีตัวแทนรับมอบ จำนวน ๓๐ ราย โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศรีสะเกษ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ