Hot News :
วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2564 08:35

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.39 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย พันตำรวจโทกิตติศักดิ์ คำเครื่อง รองผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภออุทุมพรพิสัย นายสุทร พลจันทึก ผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.สุรินทร์ นายสัมฤทธิ์ คำปุย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง นายวิเชียร บริบาล อดีตกำนันตำบลระแงง นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย นายธีระพงษ์ สุววรณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำขะยูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง พนักงานจ้าง และตัวแทนเกษตรกร ภายในพื้นที่ตำบลขะยูง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ