Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายธีระพงษ์ สุวรรณพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.0878711624

นางสาวกัณทิมาภรณ์ อ่อนนอก

รององค์การบริหารส่วนตำบล

นายนพรัตน์ ไชยสิน

รององค์การบริหารส่วนตำบล

นายพิทักษ์ โกกะพันธ์

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ