Hot News :
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนกลักษณ์ บุญลุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางวิวร ขุนธิวงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสรัล วงษ์รักษ์

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางพูนทรัพย์ พรหมมาศ

ครู คศ.1

นางบุญยัง แก้วไชยพาน

ครู คศ.1

นางวงเดือน นากอก

ครู คศ.1

นางอุ่นเรือน แก้วไชยพาน

ครู คศ.1

นางสวรรค์ คีรีทวีป

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอนัญญา รัตนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิตยา ขันธเสน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรรณิสา บุรุษ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ