Hot News :
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 8,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เป็นเงิน 8,500 บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ