Hot News :
วันศุกร์, 10 เมษายน 2563 16:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศฏ.ถ.๓๗-๐๐๒ สายทางบ้านกระเบา หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 จำนวน ๔ ช่วง รวมเป็นระยะทางยาว ๑,๗๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๘๙ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ